Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

TAASISI YA USULUHISHI WA MALALAMIKO NA TAARIFA ZA KODI

"Haki na Usawa"

Wasiliana Nasi

Anwani/Mahali

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
TAASISI YA USULUHISHI WA MALALAMIKO NA TAARIFA ZA KODI
P.O BOX 1441.
DODOMA

Tupigie

Piga Bure: 0800111022

Simu: +255262961719/262961720/262961721 or Toll Free 0800111022

Barua pepe

service@tos.go.tz

Nukushi

-